AKGCO Artisans Koninklijke Golf Club Oostende

Het ontstaan en de geschiedenis van onze club

Onze vereniging werd op 8 oktober 1964 door de Heren José Borny en Roger Cattoor opgericht, met als doel alle caddies van de K.G.C.O. te verengingen in een club, en met de goedkeuring van de raad van bestuur van de Koninklijke Golf Club Oostende om wedstrijden in clubverband te laten spelen en dit aan de meest gunstige voorwaarden bepaald door de K.G.C.O.

De club werd destijds gedoopt als "Caddieclub Koninklijke Golf Club Oostende".

De volgende voorrechten werden destijds bepaald door het toenmalige bestuur van de Koninklijke Golf Club Oostende:

Daartegenover stond destijds dat de leden van de club steeds bereid moesten zijn om als caddie te fungeren.

Na een schrijven door de Beheerraad van de K.G.C.O. op 16 november 1981 werd gevraagd de club te herstructureren en ook een jaarlijkse bijdrage te betalen.

Hierdoor mocht de club ook leden aanvaarden die nog niet in contact gekomen zijn met de golfsport.

Op de algemene vergadering van 7 maart 1982 kwam dit in voege met een nieuw bestuur die als volgt verkozen werd:

De naam van de club werd dan ook als volgt gewijzigd.

Het werd Artisans Koninklijke Golf Club Oostende (AKGCO).

ln oktober 1987 kreeg de A. K.G.C.O. een lokaal ter beschikking in het caddiehuis.

Op de algemene ledenvergadering van 7 februari 1993 werd Dhr. Norbert Brysse verkozen als ondervoorzitter die er de plaats innam van de commissaris Dhr. Camiel Bode.

Het bestuur luidde dan als volgt:

Op de algemene ledenvergadering van 5 februari 1995 werd Dhr. Bernard Lems verkozen als 4de bestuurslid.

Hierdoor werd de samenstelling van het Bestuur werd de volgende:

Na het overlijden op 3 januari 2003 van onze Stichter en Voorzitter, dhr. José Borny, heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 2 februari 2OO3 werd een nieuw bestuur verkozen.

De titel van woordvoerder werd ingevoerd uit respect voor onze stichter-voorzitter om hem niet onmiddellijk als voorzitter op te volgen.

Het nieuwe Bestuur werd dan de volgende:

Op vraag van KBC Bank & Verzekeringen, om ons tegen 2OO4 in orde te stellen met de organisatievorm van onze vereniging, heeft het bestuur op 28 december 2003 de nodige documenten ondertekend volgens de statuten van een "feitelijke vereniging".

Op de algemene ledenvergadering van 1 februari 2004 werd Dhr. Dirk Haegebaert verkozen als voorzitter in plaats van woordvoerder.

Na het overlijden op 22 augustus 2011 van onze Secretaris-penningmeester Dhr. Laurent Borny, broer van onze Stichter en Voorzitter, dhr. José Borny, verloor de AKGCO 2 boegbeelden verloor op korte termijn en heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 5 februari 2O11 volgende beslissingen genomen omtrent de samenstelling van het Bestuur:

Opnieuw is onze club een vooraanstaand figuur verloren. Op 21 oktober 2018 is onze Secretaris-penningmeester Dhr. Noël Keters overleden. Dhr. Keters was niet alleen een zeer geliefd persoon in de AKGCO maar ook in de "Belgian Golf Staff & Caddies Association" waar hij een hele tijd voorzitter was. Noël heeft onze club nationaal op de kaart geplaatst. Hierdoor is er een bestuurswissel voorgesteld voor de algemene vergadering van 17 februari 2019:

Op de algemene vergadering van 02 februari 2020 is er een bestuurswissel doorgevoerd waarbij Kiani Lannoye verkozen werd als Bestuurslid. Hij vervangt Niko Keters:

Naar boven